Slika

za tehničko savjetovanje
Mlinarska 42
10 000, Zagreb
OIB: 99329645689


KONZULTANTSKE USLUGE,
IZRADA ELABORATA
I OSTALE USLUGE ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA RADU
 

tel: +385 (1) 46 66 697
fax: +385 (1) 46 66 312
mob.1: +385 (91) 46 66 697
mob.2: +385 (98) 350 934e-mail: info@zop.hr

TOTOHOST - web hosting